Felhasználási feltételek

Ön azzal, hogy belép a www.origofilmgroup.com szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket.

A www.origofilmgroup.com, az origodigitalfilm.hu, az origocatering.hu, és az origorendezveny.hu honlapokat (a továbbiakban: honlap vagy honlapok) az ORIGO Film Group Filmgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1151 Budapest, Felsőkert u. 9.; cégjegyzékszáma: 01-10-045812, a továbbiakban: „Társaság”) hozta létre és tette közzé.

 

  1. HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ

 

A honlapot bárki használhatja. A honlapon keresztül elektronikus levelet küldhet nekünk, melynek során személyes adatokat kérünk megadni. Kérjük, a valóságnak megfelelően pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és mindig tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Társaság milyen célokra és milyen feltételek mellett használja fel azokat.

Bár arra törekszünk, hogy a webhely szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a webhely elérhetősége.

 

  1. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

 

A www.origofilmgroup.com, az origodigitalfilm.hu, az origocatering.hu, és az origorendezveny.hu honlapok és azok minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a Társaság. A honlapok létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Társaság semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

 

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

 

  1. A HONLAP HASZNÁLATA

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a Társaság érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

 

3.1 A felhasználó általános kötelezettségei

Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a honlapot tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.
A honlap felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

  • becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
  • a honlap felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
  • a honlap felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.

 

3.2 A honlap részeire vonatkozó rendelkezések

A honlapon különféle tartalmak találhatók: honlap tartalmak, online alkalmazások, felhasználói tartalmak, e-mail küldés lehetősége, stb. („Elemek“).

 

A honlapokon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók („Hozzáférhető Tartalom“). Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapokat a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.

Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: studio@origofilmgroup.com.

 

 

Tilos más személyek képeit vagy műveit az ő külön hozzájárulásuk nélkül módosítani vagy terjeszteni. Tilos a Társaság előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon vagy annak bármely részén elhelyezett tartalmakat módosítani, terjeszteni, illetve más módon közzé tenni

 

  1. A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK

 

4.1 Általános rendelkezések

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

 

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse a studio@origofilmgroup.com e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

 

4.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Eltérő megjelölés hiányában a honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak a Magyarországon általunk kínált szolgáltatások felsorolását, ismertetését jelentik. A szolgáltatás igénybevételére a felek között létrejövő külön szerződések alapján kerülhet sor, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.

 

4.3 Hiperhivatkozások

A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt; melyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket honlapokat felkeresi-e.

Ezenkívül, ha a saját honlapjára mutató hiperhivatkozásokat szeretne készíteni, engedélykérelmét küldje el nekünk a következő címre: studio@origofilmgroup.com.

 

  1. A HONLAP ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 

A honlapokon található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a honlapok minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni a Felhasználási Feltételekbe.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK

 

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. Személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

 

 

  1. május 25.